Om Etos

”Etos kommer af græsk og handler om den troværdighed en afsender har over for en modtager”

ererer

Etos Ingeniører er stiftet af Lars og Henrik i 2019.

Begge har lang erfaring med rådgivning indenfor byggeri og byggede miljøer, og ønsker med deres rådgivningsvirksomhed at sætte endnu mere skub på den samarbejdsorienterede tilgang til byggeprocesser, som har karakteriseret deres rådgivning gennem en lang årrække. Målet og midlet er, at alle involverede parter arbejder mod at skabe mest mulig værdi for projektet som helhed. For Etos er den gode proces og det tætte samarbejde omkring projekterne det interessante – derfor er det mindre væsentligt, om der er tale om et parcelhus, et rekreativt område eller en ny opera.

Etos Ingeniører bygger på troværdighed; at levere en troværdig ydelse, som skaber værdi for alle parter. En ydelse med sit fundament og udgangspunkt i ansvarlighed for det gode samarbejde og værdi for projektet – og processen.