Hvem vi er

”Individet driver Samarbejdet”

swdwfw

Vi har forsøgt at koge de væsentligste elementer i Etos ned til essensen – Mennesker og Samarbejde. Vi tror på, at det er de enkelte individers unikke kompetencer og personligheder, som driver processen mod det gode samarbejde.

I Etos driver individet samarbejdet. Det forpligter ”begge veje” – alle får plads til at være den de er, til at bidrage med det de kan – og der vil altid være anerkendelse og respekt omkring den enkeltes mening og holdning, fordi vi er bevidste om, at mennesker er forskellige og kommer af noget forskelligt. Til gengæld er det en forudsætning for at være en del af Etos, at man er tro(værdig) overfor sig selv, og bevidst om sine styrker, svagheder, kompetencer og behov – samtidig med, at man er villig til at arbejde for det større fællesskab, til at “give noget af sig selv” i relationen til sine kolleger og samarbejdet med vores kunder, for i sidste ende at bidrage til at drive Etos i en retning, som skaber bæredygtige fællesskaber og processer – til værdi for alle involverede. Lige nu er vi ni individer, som efter bedste evne forsøger at honorere værdierne.